văn thư lưu trữTìm theo từ khóa: 

Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Văn Thư Lưu Trữ Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Văn Thư Lưu Trữ
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ       Để đáp ứng nhu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp, cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan hành chí[...]