iso 9001 definitionTìm theo từ khóa: 

Tư Vấn Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Tư Vấn Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 là gì? – ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization) ban hành lần đầu tiên vào năm 1987. Cho tới nay, ISO 9000 đã qua các kỳ sửa đổi vào các năm 1994,[...]