dau thau la giTìm theo từ khóa: 

Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản và Nâng Cao Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản và Nâng Cao
  Bạn chuẩn bị tham gia hoạt động đấu thầu tuy nhiên bạn lại thiếu kiến thức cũng như kỹ năng về đấu thầu? Bạn là đơn vị quản lý tất cả những hoạt động đấu thầu nhưng bạn lại chưa có chứng chỉ đấu thầu theo quy định hiện hành của Bộ kế hoạch và đầu tư? Lớp học đấu thầu chính là tất cả những gì [...]