chứng chỉ nghề thợ nề hoàn thiệnTìm theo từ khóa: 

Đào Tạo Chứng Chỉ Nghề Thợ Nề Hoàn Thiện Đào Tạo Chứng Chỉ Nghề Thợ Nề Hoàn Thiện
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ THỢ NỀ HOÀN THIỆN             Thợ nề là một khái niệm chỉ về những người lao động phổ thông hay nói cách khác là lao động tay chân, mang tính chất tự do trong lĩnh vực xây dựng công trình. Họ đảm nhiệm các công việc chủ yếu như: xách nước. tr[...]