chứng chỉ nghề hànTìm theo từ khóa: 

Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn
THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHỀ HÀN – THỢ HÀN CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ HÀN – THỢ HÀN HỆ ĐÀO TẠO 3 – 6 THÁNG Đối tượng tham gia:   Công dân Việt Nam đủ từ 16 tuổi trở lên . Có kỹ năng tay nghề nhưng chưa có chứng chỉ sơ cấp nghề Hàn | chứng chỉ thợ Hàn Công nhân, nhân viên kĩ th[...]