chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởngTìm theo từ khóa: 

Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình
KHAI GIẢNG LỚP HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH TRÊN TOÀN QUỐC   Căn cứ điều 52 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về điều kiện, năng lực của chỉ huy trưởng công trình Căn cứ nghị định 59/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Că[...]
Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Tại TP.HCM Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Tại TP.HCM
KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG TẠI TP.HCM  Mục tiêu của khóa học cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng: Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ của một người cán bộ chỉ huy trưởng cần phải thực hiện Giúp học viên nắm vững về luật trong xây dựng và các bản hợp đồng trong xây [...]