Cấp chứng chỉ an toàn lao độngTìm theo từ khóa: 

Khóa Học Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Uy Tín Trên Toàn Quốc Khóa Học Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Uy Tín Trên Toàn Quốc
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CẤP NHANH CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC   1. Đối tượng tham gia học an toàn lao động:     Được phân thành 4 nhóm theo Thông tư 27/2013/TT-BLDTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nhóm 1: Cán bộ quản lý an toàn lao độn[...]