Khóa Học An Toàn Lao Động

Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm 4 Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm 4
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4   Người lao động khi làm việc sẽ chịu tác động của các yếu tố điều kiện lao động, trong đó có những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây bất lợi cho bản thân người lao động, có thể gây ra tai nạn lao động, ảnh hưỏng xấu đến sức khỏe ngư[...]
Đăng Ký Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Tại Hà Nội Đăng Ký Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Tại Hà Nội
CÔNG TY CP ĐÀO TẠO GIÁO DỤC VIỆT NAM  THÔNG BÁO V/V: TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI   Một công trình thành công không chỉ là một công trình đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng xây dựng mà còn là một công trình trong suốt quá trình thi công không xảy ra bất [...]
Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Trên Cao Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Trên Cao
KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CAO CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CAO   Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐ của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.   Đối tượn[...]
Khóa Học Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm 3 Khóa Học Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm 3
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3   Đối tượng tham gia khóa học:  Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu[...]
Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm 2 Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm 2
THÔNG BÁO KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2     Hằng năm có nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra, trong năm 2015 với con số thống kê những vụ tai nạn lao động xảy ra vẫn còn rất đông. Mặc dù với thông tin an toàn lao động phổ biến và tuyên truyền rộng rãi tới các doanh ng[...]
Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm 1 Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm 1
KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1 An toàn lao động là vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh. Theo quy định của nhà nước thì vấn đề an toàn lao động cần phải thực hiện nghiêm ngặt hơn, giảm thiểu tai nạn lao động xả[...]